گفتار درمانی

گفتار درمانی

در کشور فرانسه حدود 83 مرکز تحصیلی در زمینه گفتار درمانی وجود دارد.

به طور متوسط بک گفتار درمان 2000 یورو در ماه درامد دارد.

شرایط لازم برای ورود به این رشته:

ارائه رزومه و انگیزه نامه و داشتن دیپلم و پیش دانشگاهی رشته تجربی با نمرات خوب.

بعد از مطالعه پرونده و گذراندن مصاحبه میتوان وارد این رشته شد.

دوره تحصیل:

5 سال