کمک هزینه ی فرزندان

این کمک هزینه به افرادی که اقامت و یا شهروند کانادا بوده  و فرزند زیر 18 سال دارند تعلق می گیرد و مبلغ آن به درآمد والدین و مالیات پرداختی  تعیین می گردد

البته برای خانواده های کم درآمد که فرزند زیر 18 سال دارند کمک هزینه ی دیگری هم تعلق میگیرد همچنین خانواده هایی که دارای فرزندان ناتوان یا معلول هستند علاوه بر کمک هزینه ذکر شده کمک هزینه ی دیگری هم دریافت می کنند