تحصیل

فرانسه

تحصیل در فرانسه :کشور فرانسه هر سال بودجه زیادی را در ضمینه تحصیلات تکمیلی اختصاص میدهد و تخصیص این بودجه برای دانشجویان خارجی کاملا برابر با دانشجویان فرانسوی میباشد. تحصیلات عالیه در این کشور برخوردار بیش از 3500 موئسسه، دانشگاه و دیگر زیر ساختها میباشد.تحصیل بعد از دیپلم دوره متوسطه به سه سیکل تقسیم بندی میشود .
سیکل یک یا لیسانس: شامل سه سال میاشد که به ان دیپلم +3 (bac+3) نیز میگویند
سیکل دو یا مستر: به دو مستر حرفه ای(professional master) یا تحقیقاتی (research master) تقسیم میشود وهر کدام دو سال میباشند که بعد از اتمام دوره مستر به ان دیپلم +5 (bac+5) نیز میگویند.
سیکل سه یا دکترا:چهار سال میباشد و بعد از اتمام ان به ان دیپلم+9(bac+9)

ایتالیا

کانادا