مونتپلیه سه

 

دانشگاه مونتپلیه سه یا پل ولقی در اکتبر سال 1289 احداث گردید و بعد از دانشگاه پاریس و تولوز سومین دانشگاه قدیمی فرانسه میباشد.در ان تاریخ شامل سه مدرسه عالی پزشکی، حقوق و هنر بود.در سال 1421 مجموعه علوم پایه و تئوری و نیز در سال 1809 دانشکده داروسازی به این دانشگاه اضافه گردید. در سال 1970 به سه دانشگاه مجزا تقسیم گردید و دانشگاه مونتپلیه سه در شمال شهر مونتپلیه مجموعه ای از رشتهای هنر،ادبیات،علوم انسانی بوجود آمد .

امروز این دانشگاه بالغ بر بیست هزار دانشجو و هزار و ششصد کارمند در دل خود جای داده است و اولین دانشگاه فرانسه از لحاظ تعداد فارغ التحصیلان میباشد.

 

رشتهای ارائه شده در مقطع لیسانس

 

 

رشتهای ارائه شده در مقطعمستر