مونتپلیه دو

در سال 2015 دو دانشگاه مونتپلیه یک و دو با یکدیگر اقدام گردیدند.روی هم بیش از چهل هزار دانشجو و هفتاد و هفت واحد تحقیقاتی دارد که در مجموع ششمین دانشگاه بزرگ فرانسه میباشد.

 

 

لیسانس

 

 • زیست شناسی
 • شیمی
 • علوم پایه
 • زمین شناسی
 • فیزیک
 • ریاضی
 • کامپیوتر
 • الکترومیک
 • عمران
 • کشاورزی
 • … .

 

 

 

مستر

 • زیست شناسی
 • شیمی
 • انرژی
 • مدیریت
 • تغذیه
 • آب
 • بیوتکنولوژی
 • علوم پایه
 • زمین شناسی
 • فیزیک
 • فیزیک پزشکی
 • ریاضی
 • کامپیوتر
 • الکترومیک
 • عمران
 • کشاورزی
 • … .