مونتپلیه یک

 

در سال 2015 دو دانشگاه مونتپلیه یک و دو با یکدیگر اقدام گردیدند.روی هم بیش از چهل هزار دانشجو و هفتاد و هفت واحد تحقیقاتی دارد که در مجموع ششمین دانشگاه بزرگ فرانسه میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پزشکی طیف وسیعی از رشته های زیر مجموعه پزشکی را ارائه میدهد

  • پزشکی
  • دندان پزشکی
  • دارو سازی
  • مامایی
  • پرستاری
  • ارتوپدی

 

 

 

دانشکده حقوق 

دانشجویان بعد از گذراندن سه سال و اخذ لیسانس حقوق وارد دوره مستر میشوند که  میتوانند زیرشاخهای متفاوتی را انتخاب کنند.