مهاجرت

اینکه چرا بیشتر مهاجران در مقصد باقی می‌مانند و به وطن خود بازنمی‌گردند، دلایل متعددی دارد. نخست اینکه مهاجران از حقوق اجتماعی و حق سکونت در مقصد مهاجرت برخوردار می‌شوند. این یک نکته مه

م است که باید به آن توجه شود. امروز مردم دنیا در کشور‌های مهاجرپذیر از حقوقی برخوردار می‌شوند که در گذشته به‌سختی به دست می‌آمده است.
به‌عبارت دیگر  یک کشور مهاجرپذیر به‌ویژه آمریکا، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند از حقی متناسب با جمعیت خود برخوردار است. این حق ارزشمند است و کشور‌های مهاجرفرست نباید با تعصب از این حق چشم‌پوشی کنند و یا به مهاجران اعتراض کنند که چرا کشور خود را ترک کرده‌اند.
مجموعه ما با بکار گیری کارشناسان و وکلای زبده در ضمینه مهاجرت در کنار شما است و راهنمایی های لازم را به شما میدهد. ما تا پایان مسیر در کنار شما هستیم.
مهاجرت به کانادا
مهاجرت به فرانسه