صندوق پس انداز هزینه ی تحصیلی فرزندان

طبق قوانین و مقررات در این کشور تحصیل تا پایان دبیرستان رایگان است اما برای مقاطع بالاتر شامل هزینه می باشد.

افرادی که برای تحصیل فرزندان خود در آینده پس ازاندازمی کنند در این حساب از مالیات معاف خواهند بود و دولت سالانه مبلغی معادل 7000 دلار به آن حساب واریز خواهد کرد.