شهریه

شهریه سالیانه

شهریه دانشگاه های ایتالیا سالیانه از صفر تا 2500 یورو متغیر است که موسسه ما با توجه به تجربه طولانی و کادر مجرب در زمینه اخذ پذیرش و ثبت نام دانشجویان ایرانی در کشور ایتالیا  همواره سعی در ثبت نام با حداقل هزینه را داشته است.

 

بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی

پس از اخذ پذیرش از دانشگاه های ایتالیا امکان داشتن امتیاز بورسیه تحصیلی ، خوابگاه دانشجویی ، سرویس های دانشجویی وجود دارد .

مبلغ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ایرانی از 4 تا 15 هزار یورو سالیانه متغیر است.