استانها و آب و هوای کانادا

مساحت کل کشور کانادا 9984670 متر مربع میباشد. این کشور دومین کشور پهناور دنیا میباشد و حدود 41 درصد قاره ی آمریکای شمالی را به خود اختصاص داده است.

جمعین این کشور حدوده 34 میلیون بوده و سی و سومین کشور پرجمعیت دنیا میباشد. جالب است بدانید که بیش از 80% از جمعیت این کشور در شهرهای اطراف مرز با آمریکا زندگی میکنند.

از نظز جغرافیای این کشور را به پنج قسمت تقسیم نمود:

 • شرقی ( ایالت نیوفوندلند، لابرادور و نوا اسکوشیا)
 • دشتها ( ایالت مانیتوبا، ساسکاچوان، برخی از قسمتهای آلبرتا)
 • غربی( ایالت آلبرتا، بریتیش کلمبیا)
 • شمالی( ایالت یوکان، نونووت)

کانادا شاما ده استان میباشد:

 • کبک
 • اونتاریو
 • آلبرتا
 • بریتیش کلمبیا
 • مانیتوبا
 • نیوبرانزویک
 • نیوفوندلند و لابرادور
 • نوااسکوشیا
 • پرینس ادوارد آیلند
 • ساسکاچوان
 • قلمرو شمال غرب
 • نونووت
 • یوکان