تولوز

شهر تولوز معروف به شهر قرمز، در جنوب فرانسه و جزع شهرهای قدیمی فرانسه بوده و یکی از شهرهای دانشجویی با جمعیتی بالغ بر 15000 دانشجو میباشد.

دانشگاه تولوز جز قدیمیترین دانشگاهای فرانسه میباشد این دانشگاه در سال 1229 تاسیس گردید و فعالیت خود را در رشته ادبیات اغاز کرد. سرانجام در سال 1323 به طور گسترده به صورت چهار دانشکده هنر، پزشکی، حقوق و دین شناسی فعایت خود را گسترش داد.

هم اکنون این دانشگاه شامل:4 دانشگاه،1 موسسه ملی،18 مدرسه عالی مهندسی میباشد.

چهار دانشگاه تولوز شامل:

1Université Toulouse 1 – Capitole

رشته ها

2-Université Toulouse – Jean Jaurès

رشته ها

3-Université Toulouse III – Paul Sabatier

رشته ها

4-Institut National Polytechnique de Toulouse

رشته ها

 

عکس فوق مربوط به دانشکده حقوق شهر تولوز در سال 1323 میباشد.