تاریخ کانادا

وایکینگهای آیسلند بیش از 1000 سال پیش به لابرادور و جزیره نیوزفوندلند رسیدند.با ورود اروپاییان به این سرزمین زندگی انها برای همیشه متغیر گردید. هر چند بسیار از آنان با بیماریهایی که توسط اروپاییان منتقل شدخ بود از بین رفتند ولی بعد از 200 سال همزستی اروپاییها و بومیان منطقه باعث بوجود امدن پیوندهای محکم اقتصادی گردید و در نهایت سرانجام به پدید آمدن کشور کانادا گردید.

در سال 1640 قلعه ای در شهر کنونی کبک توسط دو فرانسوی ساخته شد و جنگی در سال 1700 بین فرانسویها و انگلیسیها برای تسلط بر کل ناحیه کانادا رخ داد و سر انجام در سال 1759 فرانسویها در شهر کبک شکست خوردند. و بعد از این جنگ بود که ایالت کبک با این نام نامیده شد. در سال 1791 قانون اساسی ایالت کبک را به کانادای بالا که هم اکنون اونتاریو نام دارد و کانادای پایین را به کبک کنونی تقسیم کرد.

مرزهای کنونی بین کانادا و آمریکا نتیجه جنگ سال 1814 بین ساکنین کانادا و نیروی دریایی بریتانیا شکل امروزی به خود را گرفت.

کانادا در سال 1867 به صورت کشور یک پارچه دارامد قوانین این گشور تازه شکل گرفته توسط دو مرجعه دولت ایالتی و و دولت فدرال وضع میگردید و امروزه تولد کشور کانادا در روز اول جولای هر ساله جشن گرفته میشود.

لازم به ذکر است که اولین نخست وزیر کانادا جان الکساندر مک دونالد بود که هم اکنون تصویرش یر روی اسکناسهای ده دلاری وجود دارد.