ایالت بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا:

این ایالت در غربی ترین نقطه است و با اقیانوس آرام هم مرز است نزدیک به چهار میلیون جمعیت دارد و وسعتی به اندازه کشور فرانسه،آلمان و هلند دارد.

اقتصاد:دراین ایالت صنایعی چون ماهیگیری،معادن و چوب اقتصاد را در دست گرفته بودند اما با گذر زمان توریسم،فیلم سازی و تکنولوژی به مهمترین بخشها تبدیل شده.

هزینه های زندگی:

هزینه در این استان بالاست،مسکن بیشترین سهم را در این زمینه دارد به طوری که برای اجاره بیشتر از 1000دلار باید پرداخت شود البته هزینه های زندگی در این ایالت به منطقه  آن هم بستگی دارد و اغلب ساکنین ونکوور در حومه این شهر زندگی میکنند.

بازارکار:

صنایع خدماتی بیشترین تولید درآمد را در این ایالت دارد. ازشهرهای اصلی این ایالت ونکوور می باشد که یکی از بنادر و مراکز مهم تجاری می باشد که ویکتوریا پایتخت آن می باشد و جلسات دولتی این ایالت در آن برگزار می شود.

 

کلونا،پرینس جورج،کمپلوز،پنتیکتن،ورنن،نانای مو،کرانبروک و فورت سنت جان از دیگر شهرهای بزرگ این ایالت است.