اقتصاد و هرینه زندگی در کانادا

کانادا از لحاظ رنکینگ(GDP) بین المللی دهمین کشور در دنیا میباشد.وجود منابع طبیعی بسیار زیاد و نیروی کار کم دولت را بر این وا داشته تا برنامه ریزی اقتصادی یکی از برنامهای اصلی و همیشگی دولتهای حاکم باشد. تلاش همیشه گی برای جذب نیروی کار ماهر سرلوحه طرحها و برنامه های دولت بوده است.

سرمایه گذاری در این کشور هیچ موقعه تحت تاثیر رکود اقتصادی نبوده و همواره سرمایه گذاران در دوران رکد اقتصادی راغب به سرمایه گذاری در این کشور بوده اند.

هزینه زندگی در کانادا

میانگین اجاره مسکن دوخوابه در شهرهای اصلی کانادا